Dysättersgatan, Solsätter, Motala [mellan]

En liten närlekplats för barn i alla åldrar vid en gång- och cykelväg. Förutom lekredskap finns en lekkulle/pulkabacke och fotbollsplan.

LekredskapAntal
gunga gungor 2
klätterställning klätterställning 1
rutschkana rutschkana 1
sandlåda sandlåda 1

Ska bli temalekplats år 2014.

Ägare: okänd

Ej funktionsanpassad Denna lekpark är inte funktionsanpassad.

Inlagd: 2010-04-27, uppdaterad: 2010-04-27

Inrapporterad av: Caroline Svensson