Senapen, Gamla skjutbaneområdet, Motala [mellan]

Mindre lekplats för barn i alla åldrar anlagd i naturmark. Ligger skyddad bland villabebyggelsen.

LekredskapAntal
bollplank bollplank 1
gunga gungor 2
klätterställning klätterställning 1
rutschkana rutschkana 1
fikabord fikabord 1

Ägare: okänd

Ej funktionsanpassad Denna lekpark är inte funktionsanpassad.

Inlagd: 2010-04-27, uppdaterad: 2010-04-27

Inrapporterad av: Caroline Svensson