Vräknebrovägen, Charlottenborg, Motala [mellan]

Skyddad lekpark för barn från fyra år i ett villakvarter. Fungerar som en bra närlekplats.

LekredskapAntal
gunga gungor 3
gungbräda gungbräda 1
klätterställning klätterställning 1
rutschkana rutschkana 1

Ägare: okänd

Ej funktionsanpassad Denna lekpark är inte funktionsanpassad.

Inlagd: 2010-04-27, uppdaterad: 2010-12-18

Inrapporterad av: Caroline Svensson