Vallgatan, Borensberg, Motala [mellan]

Mindre lekplats för barn i alla åldrar med närhet till villaområden samt hyreshus. Ligger omgärdad av mindre trafikerade gator men har inspringningsskydd. Naturområde med tallar.

LekredskapAntal
gunga gungor 3
klätterställning klätterställning 1
lekstuga lekstuga 1
rutschkana rutschkana 1

Ägare: okänd

Ej funktionsanpassad Denna lekpark är inte funktionsanpassad.

Inlagd: 2010-04-27, uppdaterad: 2010-12-18

Inrapporterad av: Caroline Svensson