Rapportera in en lekpark

För att vår databas ska kunna bli heltäckande behöver vi hjälp med inrapportering och foton på lekparker som vi saknar. Eftersom vi vill ha så korrekta uppgifter som möjligt har vi gjort en mall som du kan använda för inrapportering. När du fyllt i den kan du antingen skicka blanketten till:

lekpark@lekparksguiden.se

eller

Lekparksguiden
c/o Kroon Consulting
Box 414
721 08 Västerås